Historia

     100 letnia jubilatka została założona w 1904r. nosząc nazwę „Kółka Sikawkowego”. W 1923 roku nazwa została zmieniona na OCHOTNICZĄ STRAŻ POŻARNĄ. Naczelnikiem został Antoni Stańkusz. Pomieszczenia OSP znajdowały się w majątku barona Reizensteina, który zarazem był jej fundatorem. Pierwszą akcją, jaką odznaczyli się ówcześni strażacy był pożar u pana Ignacego Szandar zamieszkałego przy ulicy Koźle 3 , oraz u pana Franciszka Gołyszny. W 1925 spalił się budynek mieszkalny u pana Maksymiliana Szymura, a w 1926 zabudowania gospodarcze u pana Ignacego Krosny. W 1927r. w majątku barona Reizensteina spaliła się stodoła wraz ze spichlerzem. Wyjazdy do pożarów odbywały się konno, natomiast wodę podawano ręczną pompą. Biciem największego dzwonu kościelnego alarmowano strażaków o pożarze. W 1948 roku na czele OSP stanął Ludwik Gaża, funkcję komendanta pełnił Mieczysław Bocian. Siedzibą powojennej jednostki stał się budynek inwentarski po doktorze Szei położony w centrum wioski (obecny Urząd Gminy). W 1948 jednostka została wyposażona w pierwszą motopompę o napędzie spalinowym. W 1949 jednostka otrzymała pierwszy samochód marki BETWOR. Zmiana zarządu nastąpiła w 1955- funkcję prezesa pełnił nadal Ludwik Garża, komendantem został Alfred Nowok. W 1958 przy pomocy Komendy Powiatowej w Pszczynie jednostkę wyposażono w typowy samochód pożarniczy marki OPEL. W 1959 roku jednostka z własnych oszczędności oraz zbiórki mieszkańców zakupiła samochód ciężarowy STAR 20, który został zmodernizowany i przerobiony na pożarniczy. Zawody powiatowe w 1960, które odbyły się w Studzionce przyniosły pierwsze zwycięstwo w historii jednostki. Jednostkę reprezentowali : Alfred Stalmach, Rafał Dziendziel, Alojzy Brejza, Rafał Krośnik, Józef Niezgoda, Leon Muras, Rajnhold Jenczura oraz Józef Orszulik, jako nagrodę drużyna otrzymała motopompę M-800 Polonia PO 3.

             W 1968 nastąpiła zmiana Naczelnika, funkcję objął Leon Muras. W 1968 roku Prezesem został Alfred Stalmach. Od 1972 roku Prezesem został Maksymilian Szymura a funkcję komendanta pełnił nadal Leon Muras. Latem 1972 rozpoczęto budowę Nowej Remizy. Wytycznych fundamentu dokonał Stanisław Łomozik. Wiosną 1972 dzięki operatywności zarządu jednostka OSP wydzierżawiła z Państwowego Funduszu Ziemi 5 hektarów stawu. Ze składki pieniężnej jakiej dokonali : dh. Leon Muras, Maksymilian Szymura, Józef Orszulik, Alojzy Brejza, Alojzy Domin. Staw został wyremontowany i zagospodarowany. Stawowym został Józef Orszulik, który z dużym zaangażowaniem dążył do dalszej modernizacji oraz hodowli ryb.

W 1973 roku w czasie obchodów Dnia Strażaka został przekazany jednostce samochód pożarniczy STAR 26 GBAM. Oddanie nowej remizy nastąpiło z dniem 21.07.1974r. W roku 1975 wybrany zostaje nowy zarząd : Prezesem został Alfred Henzel, a Naczelnikiem Rudolf Wala. W tymże roku pierwszy raz w historii powstaje Kobieca Drużyna Pożarnicza. Jej założycielem i opiekunem zostaje dh Józef Orszulik. W 1976 r. powstaje również zespół instrumentalno-muzyczny pod nazwą REWEL, którego kierownikiem był Mieczysław Bott.

12 październik 1975r. pod dowództwem dh Józefa Orszulika, oraz dh Józefa Kornasa drużyna seniorów zajmuje II miejsce na Wojewódzkich Zawodach w Rudzie Śląskiej. Przez następne 5 lat drużyny męskie i żeńskie odnotowały bardzo wiele sukcesów na zawodach różnego szczebla i stały się one niepokonane przez długi okres czasu. W 1983 r. na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym prezesem zostaje Maksymilian Szymura, Naczelnikiem Roman Temich, a stawowym Leon Muras. W sierpniu 1984 drużyna żeńska na zawodach strefowych w Częstochowie zajmuje I miejsce, kwalifikując się do zawodów krajowych w Białym Stoku.

W roku 1992 jednostka bierze udział w gaszeniu lasów w okolicach Olkusza oraz Kuźni Raciborskiej. Od 1 sierpnia 1995 r. jednostka zostaje włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W 1996 roku wybrano nowy zarząd OSP : Prezesem – Alojzy Krosny, a Naczelnikiem – Joahim Muras. Nowo wybrany zarząd rozpoczął remont oraz modernizację OSP. Rezerwy budżetowe zaczęły się kończyć. W pierwszym roku swojego działania nastąpiło śniecie ryb na swoim stawie, co postawiło całkowicie nowy zarząd w bardzo trudnej sytuacji. W 1997 r. za pobrany kredyt, poręczony przez strażaków zarybiono staw. Odbudowane na nowo drużyny przez Naczelnika Joachima Muras zaczęła odnosić sukcesy. W maju 1998 r. przekazano do użytku zmodernizowany i całkowicie wyremontowany obiekt remizy OSP. Otwarcia i przecięcia wstęgi dokonał Wójt Damian Galusek. Wyremontowany obiekt zaczął przynosić dochody. Pierwszym sukcesem drużyn sportowych były zawody wojewódzkie MDP w Jastrzębiu Zdroju (chłopcy – I m-ce, a dziewczyny II), za włożony trud zarząd ufundował drużynom wycieczkę w Bieszczady. Rok 1999 nie był rokiem odpoczynku. Powierzone mienie tzn. plac ćwiczeń i obiekt zimochowów nie nadał się do użytku. Za zarobione pieniądze zaczęto ich remont. Do akcji i zdarzeń wyjeżdżano 19 razy. Na zawodach Wojewódzkich wg regulaminu CTIF drużyny zajęły następujące miejsca: seniorzy gr. B – II m-ce, dziewczyny gr. A – I m-ce, a seniorzy gr. A – IV m-ce. W roku 2000 drużyna MDP brała udział w Zawodach Krajowych wg regulaminu CTIF w Lądku znajdując się w pierwszej 10-ce. Na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym 1 stycznia 2001r. wybrano nowy zarząd którego skład zmniejszył się o 5 członków: Prezesem pozostaje nadal Alojzy Krosny, a Naczelnikiem Joahim Muras. W tymże roku drużyna kobiet występuje na Zawodach Wojewódzkich wg regulaminu Komendanta Głównego PSP. Zajmuje I m-ce torując drogę do Zawodów Krajowych Toruń 2003. Rok 2003 był rokiem nasilonych ćwiczeń. Drużyny kobiet w gr. A i mężczyzn w gr. B brały udział w Wojewódzkich Zawodach zajmując dwa II m-ca kwalifikując się do Zawodów Krajowych w 2004r. Na zawodach krajowych odbywających się w Toruniu kobieca drużyna reprezentująca Śląsk walczy z dużą konkurencją zdobywając V m-ce. 07.IX.2003r. na Zawodach Powiatowych w Pszczynie drużyny zajęły : I m-ce drużyny MDP dziewczyny, I m-ce MDP chłopcy, I m-ce drużyna kobie.

Wojewódzkie zawody sportowo-pożarnicze rozgrywane w Jastrzębiu Zdroju 5.06.2004r. wg. regulaminu CTIF przyniosły następujące wyniki:W grupie chłopców OSP Pawłowice zdobyto V miejsce, a w grupie dziewczyn I miejsce. W dniach 3-5.09.2004r. w Remanowie odbyły się Ogólnopolskie Zawody Sportowo Pożarnicze MDP wg regulaminu CTIF. Dziewczyny reprezentowały województwo śląskie zdobywając X miejsce. Drużyna seniorów w dniach 17-19 września 2004r. reprezentowała województwo śląskie na Ogólnopolskich Zawodach Sportowo-Pożarniczych. Wg. regulaminu CTIF w Parczewie zdobywając VIII miejsce.

Wzrosła również ilość interwencji, 255 strażaków brało udział w 40 zdarzeniach. W chwili obecnej jednostka posiada 5 drużyn sportowo-pożarniczych w tym 1 dziewczęca i 1 kobieca oraz amatorską drużynę piłkarską. Jednostka zrzesza 146 członków, w tym 22 przeszkolonych do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Problemy, z jakimi aktualnie boryka się jednostka jest starzejący się samochód pożarniczy STAR. Wzrastająca liczba interwencji do wypadków drogowych. W dniach 2-3 maja 2004r. odbyło się święto 100-lecia OSP, na które zaproszeni zostali strażacy ze współpracujących jednostek. Na tak doniosłe obchody przybyli: z-ca Komendanta Śląskiego PSP – st. Bryg. Czesław Kozak. Prezes Zarządu Wojewódzkiego OSP Alojzy Gąsiorczyk, Komendant Powiatowy PSP – st. Bryg. Leszek Szpejna, Prezes Zarządu Powiatowego OSP – p. Kolarczyk, Wójt Gminy Pawłowice – Damian Galusek, proboszcz parafii p.w. Jana Chrzciciela – ks. Florian Ludziarczyk oraz proboszcz parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego – ks. Jan Kapuściok. Sztandar OSP Pawłowice został odznaczony Złotym Znakiem Związku za zasługi dla pożarnictwa. Złotym medalem za zasługi odznaczeni zostali: Jerzy Gamża, Eugeniusz Pająk; srebrnym: Leszek Gaża, Tadeusz Lebioda, Krzysztof Dziendziel; brązowym: Jarosłwa Rutkowski, Jarosław Grzegorczym, Mieczysław Kulwicki; wzorowym strażakiem Mariusz Krysiński i Adam Muras; jubileusz 50 lat: Józef Kryska, Alfred Nowok.